Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 221106
Nazwa zawodu: Mikrobiolog kliniczny
Synteza zawodu: Przeprowadza badania mikrobiologiczne i serologiczne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i inwazji pasożytniczych; ocenia wyniki tych badań na potrzeby praktyki medycznej; kontroluje jałowość materiałów medycznych, narzędzi chirurgicznych, leków i płynów infuzyjnych oraz uczestniczy w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym.
Zadania zawodowe: - pobieranie lub nadzorowanie pobierania i dostarczania próbek materiału klinicznego i ze środowiska do badań mikrobiologicznych oraz nadzorowanie przechowywania, przesyłania i unieszkodliwiania tych próbek;
- sporządzanie lub nadzorowanie przygotowania pożywek bakteryjnych oraz kontrolowanie ich jakości;
- wykonywanie diagnostycznych badań mikrobiologicznych (bakterioskopia, hodowle bakteryjne, identyfikacja drobnoustrojów i ich wewnątrzgatunkowe różnicowanie);
- oznaczanie wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz określanie ich poziomu w tkankach i płynach ustrojowych;
- prowadzenie diagnostycznych badań wirusologicznych, mykologicznych i parazytologicznych;
- wykonywanie i nadzorowanie badań serologicznych służących diagnostyce zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i inwazji pasożytniczych;
- sprawowanie nadzoru nad procesem wyjaławiania narzędzi chirurgicznych i materiałów medycznych w szpitalu;
- kontrolowanie jałowości leków i płynów infuzyjnych;
- interpretowanie wyników diagnostycznych badań mikrobiologicznych i serologicznych oraz doradztwo dla potrzeb praktyki medycznej;
- prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych badań i systematyczne dostarczanie informacji personelowi medycznemu i administracyjnemu;
- nadzorowanie przestrzegania zasad poprawnej i bezpiecznej pracy w laboratorium mikrobiologicznym i serologicznym;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym i zakażeniom szpitalnym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie pracownią (laboratorium) mikrobiologiczną i serologiczną;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w mikrobiologii;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967833, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON