Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214921
Nazwa zawodu: Metrolog
Synteza zawodu: Konstruuje, planuje i organizuje produkcję lub eksploatację przyrządów, urządzeń metrologicznych, kontrolno-pomiarowych, przetworników i systemów kontroli we współpracy z technologami, konstruktorami, automatykami i specjalistami do spraw jakości; opracowuje programy badań przyrządów metrologicznych; dokonuje ich legalizacji, uwierzytelnienia i wzorcowania; sprawuje nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
Zadania zawodowe: - opracowywanie dokumentacji technicznej urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
- opracowywanie, próby, kalibracja i badanie trwałości przetworników, nadzór na wykonawstwem;
- opracowywanie sprawdzianów lub testerów;
- projektowanie układów pomiarowych przy wykorzystaniu metod wspomagania komputerowego;
- organizowanie pracy i nadzór nad funkcjonowaniem układów pomiarowych w zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych systemach produkcyjnych;
- współpraca z innymi specjalistami w zakresie kompleksowego sterowania jakością;
- kontrolowanie i dokonywanie legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- uwierzytelnianie, wzorcowanie i wydawanie ekspertyz przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- przygotowywanie dokumentów, np. świadectw legalizacji, zaświadczeń o wykonanej ekspertyzie;
- zbieranie i analizowanie danych o najnowszych rozwiązaniach technicznych w metrologii i automatyce;
- organizowanie napraw i remontów urządzeń pomiarowych;
- uczestniczenie w odbiorze nowych i remontowanych lub przebudowywanych urządzeń i systemów pomiarowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie pracownią pomiarową;
- prowadzenie pracy dydaktycznej w swojej specjalności.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987926, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON