Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 211201
Nazwa zawodu: Meteorolog
Synteza zawodu: Prowadzi badania, opracowuje i doskonali modele teoretyczne i metody pomiarów, odnoszące się do składu, struktury i dynamiki atmosfery, w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża, a szczególnie hydrosfery i szeroko rozumianego środowiska naturalnego człowieka; przygotowuje prognozy pogody wykorzystywane w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i innych dziedzinach, a także jako informacje o charakterze powszechnym.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań, opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i metod pomiarów, odnoszących się do składu, struktury i dynamiki atmosfery;
- badanie wpływu hydrosfery i środowiska naturalnego człowieka na skład, strukturę i dynamikę atmosfery;
- dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz innych zjawisk meteorologicznych, takich jak: chmury i opady, zakłócenia elektryczne i inne zjawiska pogodowe;
- śledzenie zmian w cyrkulacji mas powietrza i zawieszonych w nich substancji pasywnych (zanieczyszczeń), poprzez pomiar i analizę poszczególnych, wybranych parametrów atmosfery (np. temperatury, wilgotności, szybkości przemieszczania się chmur);
- dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie natężenia przepływu wody, rumowiska rzecznego, temperatury wody, stanów wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz sporządzanie zestawień i wykresów wynikowych danych hydrologicznych;
- studiowanie danych, zbieranych przez stacje badania pogody, analizowanie zdjęć satelitarnych, przygotowywanie map synoptycznych;
- opracowywanie prognoz pogody: natychmiastowych (kilka godzin), krótkoterminowych (doba), średnioterminowych (3-5 dni) i długoterminowych (zazwyczaj 1 tydzień - 1 miesiąc), używanych w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i jako informacje o charakterze powszechnym;
- badanie zjawisk i procesów, związanych z hydrologią, zagrażających naturalnemu środowisku człowieka, jak: zjawiska lodowe, zarastanie koryt rzecznych, ubywanie wód gruntowych, transport zanieczyszczeń w wodzie;
- kontrolowanie i opracowywanie wyników badań dynamiki koryt rzecznych (stany wód, szybkość przyrostu stanu wody, szybkość prądu itp.);
- prowadzenie eksperymentów w rozpraszaniu mgieł, powodowaniu opadów (rozbijanie chmur specjalnie przygotowanymi pociskami) i innych rodzajach kontroli pogody;
- badanie zjawisk i procesów, zagrażających środowisku człowieka, jak: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, transport zanieczyszczeń; - kierowanie pracą stacji meteorologicznej lub lotniskowego biura meteorologicznego;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w badaniach związanych z określaniem wpływu pogody na zdrowie człowieka;
- badanie przemian klimatycznych;
- szkolenie obserwatorów prowadzących pomiary na stacjach meteorologicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970151, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON