Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721103
Nazwa zawodu: Ludwisarz
Synteza zawodu: Wykonuje odlewy przedmiotów z brązu, spiżu i mosiądzu, korzystając z różnego rodzaju pieców i tygli; poddaje je obróbce posługując się urządzeniami i materiałami ściernymi i polerskimi z zachowaniem dyscypliny technologicznej.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się z wzorami przedmiotów, których odlewy mają być wykonane, tj.: dzwonów, posągów, odważników, moździerzy, świeczników, kandelabrów;
- ustalanie zasad i sposobów formowania modeli o skomplikowanych kształtach;
- wykonywanie modeli woskowych i form odlewniczych z gipsu lub gumy;
- dobieranie odpowiednich proporcji metali w celu uzyskania stopów o żądanej strukturze i zabarwieniu;
- topienie metali w piecach i tyglach;
- zalewanie form roztopionymi metalami;
- studzenie odlewów i wyjmowanie ich z form;
- czyszczenie odlewów z wykorzystaniem różnych urządzeń i materiałów ściernych;
- polerowanie odlewów urządzeniami, pastami i emulsjami polerskimi;
- sprawdzanie jakości obróbki polerskiej;
- uzupełnianie ubytków w przedmiotach o wartościach zabytkowych lub muzealnych w sposób imitujący oryginał, z zachowaniem cech charakterystycznych dla danego stylu;
- czyszczenie i konserwowanie pieców, maszyn i urządzeń odlewniczych i polerskich;
- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970665, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON