Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311202
Nazwa zawodu: Laborant budowlany
Synteza zawodu: Przy użyciu przyrządów, aparatów laboratoryjnych i odczynników chemicznych wykonuje analizy chemiczne i badania fizykochemiczne surowców mineralnych i półproduktów oraz określa właściwości fizykochemiczne, mechaniczne i użytkowe materiałów, półfabrykatów, próbek i wyrobów gotowych.
Zadania zawodowe: - zestawianie i przygotowywanie do analizy lub pomiarów przyrządów i aparatów laboratoryjnych, regulowanie i wzorcowanie ich działania;
- legalizacja stosowanych urządzeń pomiarowych, jak: wagi zwykłe i analityczne, odważniki i obciążniki, siłomierze, maszyny wytrzymałościowe itp.;
- pobieranie i przygotowywanie do badań próbek ciał stałych, płynów i gazów;
- wykonywanie analiz surowców;
- oznaczanie odporności chemicznej wyrobów na działanie wody, kwasów i ługów;
- wykonywanie analiz sitowych, wagowych i objętościowych;
- określanie fizycznych i mechanicznych właściwości próbek i półfabrykatów, tj.: wytrzymałości na ściskanie lub zginanie, ścieralności, rozszerzalności, porowatości, przewodnictwa cieplnego, ciepła właściwego itp.;
- badanie wad półfabrykatów, próbek i wyrobów gotowych, określanie przyczyn ich powstawania i sposobów usunięcia;
- prowadzenie zapisów wyników badań, sporządzanie wykazów i protokółów badań;
- konserwowanie aparatury laboratoryjnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312819, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON