Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311101
Nazwa zawodu: Laborant chemiczny
Synteza zawodu: Wykonuje różne prace laboratoryjne, proste i mniej skomplikowane, takie jak: obróbka szkła, łącznie z naprawą szklanej aparatury laboratoryjnej, oznaczenia chemiczne i wielkości fizycznych, analizy jakościowe i ilościowe, badania chemiczne i biochemiczne, pobieranie i przygotowywanie próbek laboratoryjnych, sporządzanie odczynników i preparatów, nastawianie i mianowanie roztworów, wstępne obliczanie wyników analiz; posługuje się odczynnikami chemicznymi, szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz nieskomplikowaną aparaturą badawczo-pomiarową.
Zadania zawodowe: -wykonywanie ze szkła rurek i prostych przyrządów pomiarowych, a także naprawianie laboratoryjnego sprzętu szklanego;
- pobieranie, uśrednianie i przygotowywanie do analiz oraz badań próbek materiałów o różnym stanie skupienia;
- prowadzenie rejestru i archiwum próbek; wykonywanie oznaczeń chemicznych z zakresu analizy miareczkowej i wagowej;
- współudział w przygotowywaniu odczynników w postaci roztworów oraz ich mianowaniu; prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej w laboratorium ruchowym;
- wykonywanie prac analitycznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz kontroli bakteriologicznej i mikrobiologicznej;
- wykonywanie analiz przy użyciu nieskomplikowanej aparatury pomiarowej;
- prowadzenie i nadzorowanie procesów w skali laboratoryjnej, takich jak: destylacja, rektyfikacja, krystalizacja, filtracja, ekstrakcja, absorpcja, suszenie, prażenie oraz nitrowanie, chlorowanie, sulfonowanie, bromowanie, redukcja, utlenianie, estryfikacja, zobojętnianie, a także mielenie i przesiewanie;
- oznaczanie wielkości fizycznych substancji: gęstości, lepkości, temperatury topnienia, wrzenia, zapłonu, mięknienia, masy nasypowej i innych, przy zastosowaniu odpowiednich aparatów pomiarowych;
- wykonywanie analiz wody i powietrza, a także analiz charakterystycznych dla różnych branż przemysłu chemicznego; utrzymywanie w dobrym stanie technicznym aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz właściwe przechowywanie odczynników chemicznych;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.
Dodatkowe zadania zawodowe: -sprawowanie nadzoru nad powierzonymi laborantami.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20152917, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON