Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223209
Nazwa zawodu: Lekarz dentysta – zdrowie publiczne
Synteza zawodu: Rozpoznaje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki stomatologicznej populacji jako całości; zapobiega chorobom jamy ustnej i uzębienia związanym przyczynowo z wykonywaniem pracy zawodowej; podnosi kulturę i dbałość o stan uzębienia poprzez upowszechnianie opieki stomatologicznej w środowiskach zaniedbanych oraz w grupach zawodowych narażonych na choroby jamy ustnej; organizuje i promuje działania zmierzające do lepszego stanu jamy ustnej i uzębienia (zwalczanie próchnicy, fluoryzacja zębów dzieci i młodzieży itp).
Zadania zawodowe: - ocena stanu uzębienia i chorób jamy ustnej populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz pojęte badania terenowe;
- ocena poszczególnych czynników środowiskowych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej populacji lub niektórych środowisk w zakresie chorób jamy ustnej i stanu uzębienia;
- określanie zespołów czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i populacji w zakresie układu stomatologicznego oraz promowanie opracowywania projektów programów profilaktycznych na każdym szczeblu kształtowania polityki zdrowotnej planowanie i prowadzenie działań zmierzających do objęcia pomocą stomatologiczną populacji w zakresie uzębienia i chorób jamy ustnej: promocja zdrowia w tym zakresie, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych np. fluoryzacja zębów;
- kierowanie środkami opieki zdrowotnej na działania w zakresie profilaktyki stomatologicznej w różnych środowiskach;
- uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w zakresie stanu uzębienia społeczeństwa w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, stan nauk społecznych i zarządzanie, udzielanie stomatologicznej pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
- kierowanie zakładami opieki zdrowotnej stomatologicznej wszystkich szczebli w oparciu o rachunek ekonomiczny i współczesne techniki marketingu i zarządzania.
- pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie ustroju ochrony zdrowia i w placówkach działających na rzecz ochrony zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy stomatologów specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966630, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON