Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223207
Nazwa zawodu: Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych i wad zgryzu; kieruje do leczenia ortodentystycznego; prowadzi badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach i działania profilaktyczne przeciwko próchnicy oraz uczestniczy w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia dziecka;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z badanym (leczonym) dzieckiem i jego rodzicami (opiekunami), wyjaśnianie celu i potrzeby badania i leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych;
- znieczulanie miejscowe i przewodowe;
- leczenie chorób jamy ustnej, takich jak: próchnica, ubytki zębowe, choroby przyzębia i błony śluzowej;
- wykonywanie zabiegów profilaktycznych przeciwko próchnicy (lakowanie zębów i inne);
- prowadzenie oświaty zdrowotnej stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, zwolnień lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie badań stomatologicznych przesiewowych w przedszkolach, szkołach i innych zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianiem), lekami i środkami do wypełnień zębowych i opatrunkowymi;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- kierowanie zakładem lub poradnią (przychodnią stomatologiczną);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych ;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647147, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON