Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223206
Nazwa zawodu: Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna
Synteza zawodu: Rozpoznaje i leczy braki w uzębieniu i ubytki tkanek otaczających metodą protezowania stomatologicznego i implantów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej i zębów.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na problemy związane z protezowaniem jamy ustnej i tkanek otaczających;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające), zwłaszcza badania radiologiczne;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych związanych z planowanym leczeniem protetycznym;
- planowanie sanacji jamy ustnej (usuwanie uszkodzonych zębów, korzeni), poprzedzającej protezowanie;
- interpretacja badań pomocniczych, zwłaszcza zdjęć rtg;
- sporządzanie (we współpracy z technikiem) wycisków, odlewów, modeli, poprzedzających protezowanie;
- znieczulanie miejscowe w obrębie jamy ustnej;
- leczenie protetyczne ubytków w uzębieniu: poekstrakcyjnych, pourazowych, powstałych w następstwie paradontopatii i innych;
- sprawowanie nadzoru i kontroli po zabiegach protetycznych (rehabilitacja), leczenie odleżyn i innych powikłań;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami i materiałami protetycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zakładem protetyki stomatologicznej lub poradnią specjalistyczną;
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970069, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON