Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223205
Nazwa zawodu: Lekarz dentysta – periodontologia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej, z ukierunkowaniem na działalność leczniczo-profilaktyczną dotyczącą chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na diagnostykę chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- określanie przyczyn zmian błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z substancjami chemicznymi (miedź, benzen, chlor, antymon, fenol itp.) działającymi w różnych gałęziach przemysłu oraz patologicznym działaniem niektórych leków;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, zachęcanie do wytrwałości;
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena badań dodatkowych (pomocniczych) stosowanych w periodontologii;
- znieczulanie miejscowe w obrębie jamy ustnej;
- leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, powstałych na tle zapalnym, alergicznym, urazowym, nowotworowym, immunologicznym i innym;
- kierowanie chorych na leczenie wspomagające: fizykoterapeutyczne, uzdrowiskowe i inne;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept oraz orzeczeń i świadectw lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad narzędziami i sprzętem stomatologicznym (wyjaławianiem);
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zakładem lub poradnią periodontologiczną;
- prowadzenie badań przesiewowych ludności, ujawniających stan zagrożenia chorobami przyzębia, uznanymi za choroby społeczne;
- prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki społecznej i oświaty zdrowotnej z zakresu periodontologii (szkoły, zakłady pracy, wojsko i inne instytucje);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19317448, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON