Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2232
Nazwa zawodu: Lekarze dentyści
Synteza zawodu: Lekarze dentyści prowadzą badania, doskonalą lub opracowują koncepcje i metody działania oraz stosują w praktyce wiedzę medyczną z zakresu stomatologii.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- prowadzenie badań układu stomatologicznego, w skład którego wchodzą: zęby i przyzębie, kości szczęki i żuchwy, mięśnie, staw skroniowo-żuchwowy, gruczoły ślinowe;
- rozpoznawanie i leczenie chorób jamy ustnej;
- leczenie zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne i inne formy leczenia, w zależności od rodzaju zaburzeń i chorób zębów i jamy ustnej;
- pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych i innych: wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, biopsji i innych;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki;
- współpraca z technikami dentystycznymi w zakresie przygotowywania aparatów ortodontycznych;
- rozpoznawanie i różnicowanie chorób jamy ustnej z chorobami nowotworowymi, kierowanie pacjentów do poradni onkologicznych w celu postawienia diagnozy w sytuacjach podejrzenia o nowotwory jamy ustnej;
- uczestniczenie w działaniach publicznych, mających na celu utrzymanie lub poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i opieki stomatologicznej w społeczeństwie, zapobiegania chorobom zębów i wadom zgryzu;
- określanie przyczyn zmian błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z substancjami chemicznymi (miedź, benzen, chlor, antymon, fenol itp.) działającymi w różnych gałęziach przemysłu oraz patologicznym działaniem niektórych leków;
- leczenie protetyczne ubytków w uzębieniu: poekstrakcyjnych, pourazowych, powstałych w następstwie paradontopatii i innych;
- przygotowywanie diagnoz i prognoz o stanie zagrożenia epidemiologicznego w zakresie układu stomatologicznego na danym terenie;
- inicjowanie i organizowanie badań profilaktycznych osób narażonych na działanie czynników szkodliwych na jamę ustną (badania przesiewowe próchnicy zębów, wad zgryzu, chorób przyzębia),
- organizowanie działań medycznych w skali lokalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczenia epidemii chorób jamy ustnej;
- przygotowywanie i publikowanie opracowań naukowych i fachowych z zakresu swej specjalności;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie i kształcenie innych pracowników ochrony zdrowia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970184, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON