Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223163
Nazwa zawodu: Lekarz – zdrowie publiczne
Synteza zawodu: Rozpoznaje i podejmuje działania obejmujące ochronę, promocję i poprawę zdrowia populacji jako całości oraz podnosi stan zdrowia społeczności; promuje działania zapobiegawcze i edukację w zakresie zdrowia publicznego oraz kształtowania opinii o socjoekonomicznych determinantach zdrowia, czynnikach ryzyka zdrowotnego i chorób w ujęciu wielosektorowym i interdyscyplinarnym .
Zadania zawodowe: - ocena stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz pojęte badania terenowe;
- ocena poszczególnych czynników środowiskowych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej populacji lub jej części;
- określanie zespołów czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i populacji oraz promowanie opracowywania projektów programów profilaktycznych na każdym szczeblu kształtowania polityki zdrowotnej;
- planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji ( promocja zdrowia, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych;
- kierowanie środkami finansowymi opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych.
- uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, stan nauk społecznych i zarządzanie;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
- kierowanie zakładami opieki zdrowotnej wszystkich szczebli w oparciu o rachunek ekonomiczny i współczesne techniki marketingu i zarządzania;
- pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie ustroju ochrony zdrowia i w placówkach działających na rzecz ochrony zdrowia;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996649, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON