Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf






Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223162
Nazwa zawodu: Lekarz – urologia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy zachowawczo i chirurgicznie ostre i przewlekłe choroby i urazy dróg moczowych i męskich narządów płciowych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego.
Zadania zawodowe: - badanie urologiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju; kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych układu moczowego;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób układu moczowego;
- pobieranie materiału biologicznego i kierowanie do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg i innych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe;
- leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób układu moczowego, takich jak: zapalenia, torbiele, kamica, nowotwory, urazy i wady rozwojowe nerek i dróg moczowych;
- leczenie zachowawcze i operacyjne ostrych i przewlekłych chorób męskich narządów płciowych różnymi metodami i technikami;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, biopsji cienkoigłowych, zakładanie cewników moczowodowych i pęcherzowych oraz wykonywanie innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-jelitowego;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach urologicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym; uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego;
- doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie znieczuleń ogólnych, wykonywanie badań usg, aortografii nerkowej (we współpracy z radiologiem) i innych;
- oznaczanie grup krwi i wykonywanie prób krzyżowych;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- kierowanie oddziałem lub kliniką urologiczną lub przychodnią specjalistyczną;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20717516, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON