Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223161
Nazwa zawodu: Lekarz – transplantologia kliniczna
Synteza zawodu: Kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji oraz leczy w bezpośrednim i odległym okresie po przeszczepieniu narządu; samodzielnie pobiera i przeszczepia narządy; kwalifikuje i przygotowuje chorych do transplantacji szpiku i komórek macierzystych; przeprowadza przeszczepienie szpiku i komórek macierzystych oraz leczy chorych bezpośrednio po przeszczepie i w okresie odległym; uczestniczy w kształtowaniu prawnej sytuacji dotyczącej pobierania i przeszczepiania narządów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia.
Zadania zawodowe: - badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ustalenie wskazań i przeciwwskazań do przeszczepiania narządu i ocenę biorcy;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną i zapewnienie ich współpracy, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych następstw leczenia, łagodzenie niepokoju i lęku chorego i jego otoczenia, zachęcanie do wytrwałości;
- dokonywanie doboru dawcy i biorcy, w tym ustalanie zgodności tkankowej pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych i kontrolnych (nakłucia, biopsje, rozmazy);
- interpretowanie i ocena wyników wszelkich badań niezbędnych do przeprowadzenia transplantacji(: biochemicznych, histopatologicznych, usg, z oceną przepływu, radiologicznych, angiograficznych tomograficznych, immunologicznych i innych);
- samodzielne pobieranie i przeszczepianie narządów (nerki ,wątroby, trzustki, serca);
-uczestnictwo w identyfikacji i ustalenia śmierci pnia mózgu dawcy zmarłego;
-ustalanie wskazań i przeciwwskazań do pobrania narządów od dawcy żywego i zmarłego;
- pobieranie narządów do przeszczepu u dawcy żywego i po zatrzymaniu krążenia przeprowadzenie zabiegu przeszczepienia narządu;
- prowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych bezpośrednio w okresie pooperacyjnym, w tym immunosupresji klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania procesu odrzucenia narządu, zakażeń, powikłań immunosupresji;
- nadzorowanie rehabilitacji chorego po zabiegach przeszczepienia narządów;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych lekarzy i pracowników medycznych prowadzenie opieki medycznej i leczenie chorych w okresie odległym po transplantacji, a w szczególności stosowanie alternatywnych metod leczenia schyłkowej niewydolności narządów w aspekcie oceny jakości życia;
- kwalifikowanie i przygotowywanie chorego do transplantacji szpiku lub komórek macierzystych;
- ustalanie zasady doboru dawcy z uwzględnieniem alloprzeszczepu od rodzeństwa i od osób niespokrewnionych;
- przeprowadzanie operacyjne pobranie szpiku;
- pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej;
- przeprowadzanie mieloablacji, przeszczepianie komórek macierzystych;
- prowadzenie pacjenta po alloprzeszczepie ze szczególnym uwzględnieniem ostrej i przewlekłej reakcji na przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) lub choroby VOD oraz zakażeń poprzeszczepowych;
- leczenie wznowy choroby, przetaczanie limfocytów dawcy(DIL) wykonywanie innych zadań objętych zakresem posiadanej specjalności podstawowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem lub kliniką, oddziałem, ośrodkiem, dokonującym przeszczepienia narządów komórek szpiku lub komórek macierzystych lubo pracownią HLA; współpraca z Centrum Kordynacyjno-Organizacyjnym POLTRANSPLANT i Centralną >Listą Biorców;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w transplantologii klinicznej;
- sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami medycznymi uczestniczącymi w pracy zespołów transplantacyjych;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. w zakresie transplantologoii;
- wykonywanie innych zadań objętych zakresem specjalności podstawowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19334511, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON