Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223157
Nazwa zawodu: Lekarz – reumatologia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy nieurazowe schorzenia układu ruchu: układowe choroby tkanki łącznej oraz inne zapalne i niezapalne choroby narządu ruchu, zarówno układu kostnostawowego, jak i tkanek miękkich oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu ruchu i tkanki łącznej;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, blokad i wstrzyknięć dostawowych i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) lub rozpoznania prawdopodobnego wymagającego weryfikacji;
- leczenie chorób kości, stawów, mięśni i tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby stawów i kręgów na tle zapalnym, zwyrodnieniowym, nowotworowym i innym, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, liszaj trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe i inne;
- kierowanie rehabilitacją chorych, we współpracy ze specjalistą rehabilitacji ruchowej, ortopedą i innymi specjalistami;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich:
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków dla celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym;
- doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywanymi w oddziale szpitalnym: krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników;
- kierowanie oddziałem lub kliniką reumatologiczną lub poradnią specjalistyczną.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984449, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON