Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223155
Nazwa zawodu: Lekarz – radioterapia onkologiczna
Synteza zawodu: Rozpoznaje i różnicuje choroby nowotworowe, określa promienioczułość nowotworów, leczy je promieniowaniem jonizującym różnego typu (rentgenowskim, radioizotopami, z akceleratorów cząstek) za pomocą odpowie- dniej aparatury oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym i ubocznym skutkom promieniowania jonizującego.
Zadania zawodowe: - badanie chorych ukierunkowane na diagnostykę i terapię chorób nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego;
- interpretowanie i ocena wyników badań dodatkowych związanych z diagnostyką onkologiczną: biochemicznych, histopatologicznych, usg, radiologicznych, scyntygraficznych, tomograficznych, NRM i innych;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną, celem uzyskania współpracy w leczeniu, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych skutków leczenia promieniowaniem jonizującym, łagodzenie niepokoju chorego i jego rodziny, zachęcanie do wytrwałości;
- wybór metody leczenia (teleradioterapia, stosowanie radioizotopów miejscowo i ogólnie), dobieranie indywidualne dawek promieniowania, nadzór nad ekspozycją;
- kontrolowanie zasad ochrony radiologicznej chorych i personelu;
- leczenie niepożądanych skutków napromieniania i powikłań po leczeniu energią promienną;
- kojarzenie radioterapii z innymi metodami leczenia choroby nowotworowej (chemioterapią, leczeniem chirurgicznym) we współpracy z innymi specjalistami medycznymi;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- przygotowywanie opinii, orzeczeń i świadectw lekarskich dla celów administracyjno-prawnych;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem i kontroli nad innymi źródłami promieniowania jonizującego (radioizotopami);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników;
- kierowanie oddziałem radioterapii onkologicznej,Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20152969, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON