Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 412101
Nazwa zawodu: Asystent ds. statystyki
Synteza zawodu: Wykonuje, pod kierunkiem przełożonego, prace pomocnicze związane z organizacją i prowadzeniem badań statystycznych metodami tradycyjnymi lub przy użyciu programów komputerowych; opracowuje dane statystyczne, udostępnia i upowszechniana informacje statystyczne.
Zadania zawodowe: - sporządzanie sprawozdań i wypełnianie ankiet dla centralnych, resortowych i terenowych organów statystycznych;
- spisywanie ludności w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego zakwaterowania lub dokonywanie spisów rolniczych w gospodarstwach rolnych;
- ankietowanie gospodarstw domowych i osób, w tym również nadzorowanie gospodarstw domowych w zakresie prowadzenia badań dochodów, wydatków i spożycia (badań budżetów gospodarstw domowych);
- ankietowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz prowadzenie różnych obserwacji statystycznych, w tym również obserwacji cen;
- przygotowywanie dokumentów statystycznych do opracowań maszynowych poprzez nadawanie kodów (symboli) identyfikacyjnych i klasyfikacyjnych na podstawie klasyfikacji i nomenklatur stosowanych w statystyce;
- wykonywanie prostych zestawień i obliczeń statystycznych celem prezentowania ich w formie tabelarycznej i graficznej;
- gromadzenie, oznaczanie, katalogowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów statystycznych (sprawozdań, formularzy, kwestionariuszy, zestawień i tablic), zgodnie z zasadami archiwizacji;
- wykonywanie innych prac pomocniczych, związanych z planowaniem, programowaniem, zbieraniem, przetwarzaniem, prezentowaniem i udostępnianiem danych statystycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19318231, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON