Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223149
Nazwa zawodu: Lekarz
Synteza zawodu: Rozpoznaje wszystkie choroby powodujące zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) i tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują ; wykonywanie badania pośmiertnego (sekcji) zwłok za pomocą odpowiednich narzędzi sekcyjnych; przygotowywanie lub nadzorowanie przygotowania preparatów histologicznych do badań diagnostycznych różnymi technikami, za pomocą odczynników i substancji barwiących; badanie patomorfologiczne tkanek ludzkich, pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, popłuczyny i inne) różnymi technikami za pomocą mikroskopu świetlnego; - badanie patomorfologiczne tkanek pobranych pośmiertnie ; formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy patomorfologicznej); prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań, w tym nadzór nad zbiorem preparatów anatomicznych i histologicznych; nadzór nad przechowywaniem zwłok i ich odpowiednim zabezpieczeniem po badaniu pośmiertnym; przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów sądownictwa; doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951792, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON