Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223145
Nazwa zawodu: Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje, planuje leczenie i prowadzi chemioterapię wszystkich chorób nowotworowych, w tym chorób nowotworowych układu krwiotwórczego dzieci i młodzieży oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na wstępną selekcję, diagnostykę i różnicowanie objawów chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży zaburzeń odporności, skaz krwotocznych i niedokrwistości;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych, w tym pobieranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej oraz aspiracja szpiku z talerza biodrowego, wyrostka ościstego kręgosłupa, piszczeli u niemowlęcia, przygotowanie rozmazów i ocena morfologiczna ;
- interpretaca i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, tomografii komputerowej ,MRR, usg i innych;
- interpretacja badań cytochemicznych, immunologicznych , cytogenetycznych i biomolekularnych
- wykonywanie trepanobiopisji leczenie chorób nowotworowych i układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży ;
- programowanie, prowadzenie monitorowanie chemioterapii; współdziałanie z radioterapteutą w zakresie leczenia napromieniowaniem
- rozpoznawanie i leczenie w stanach naglących w onkologii i hematologii dziecięcej współpraca z chirurgiem dziecięcym w zakresie kwalifikacji i przygotowania dziecka do leczenia operacyjnego
- prowadzenie leczenia wspomagającego(żywienie parenteralne, krew i preparaty krwiopochodne, krwiotwórcze czynniki wzrostowe) ,zapobieganie i leczenie zakażeń, wspomaganie psychologiczne dziecka i rodziny;
- prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej dziecka prowadzenie opieki i monitorowania stanu zdrowia dziecka lub osoby w wieku młodzieżowym po zakończeniu leczenia rozpoznawanie i leczenie wczesnych i późnych powikłań chemioterapii , radioterapii i chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży prowadzenie opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanach terminalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychicznych, duchowych i socjalnych;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych innym specjalistom medycznym;
- opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich do celów inwalidztwa i sądownictwa obejmujących zakres onkologii i hematologii dziecięcej
- uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży inne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem ,kliniką hematologii i onkologii dziecięcej lub poradnią onkologiczną dla dzieci i młodzieży;
- ;uczestniczenie w badaniach epidemiologicznych obejmujących choroby nowotworowe określonej populacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej;;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie onkologii i hematologii dzieci i młodzieży
- inne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948793, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON