Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213102
Nazwa zawodu: Administrator systemów komputerów .
Synteza zawodu: Zarządza systemami komputerowymi w konkretnym zakładzie pracy, utrzymuje zainstalowane komputery i urządzenia zewnętrzne tych systemów w pełnej sprawności; dba o bezpieczeństwo systemów, współpracując w tym zakresie z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; usuwa awarie systemów; uaktualnia oprogramowanie systemowe; w zakresie funkcjonowania systemów w infrastrukturze sieciowej zakładu współdziała z administratorem sieci informatycznej
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują : planowanie podziału zasobów systemowych na podstawie programu (planu) informatyzacji zakładu, w tym określenie dla poszczególnych aplikacji i użytkowników przydziału pamięci dyskowych oraz innych zasobów (np. priorytety, czas procesora , liczba procesorów itd., na ile pozwalają techniczne możliwości zainstalowanych systemów), w celu optymalnego ich wykorzystania ; stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego i aplikacyjnego; nadawanie uprawnień, zakładanie kont i tworzenie profili użytkownika, zgodnie z wymaganiami systemowymi i przyjętymi normami zakładowymi; koordynacja i nadzorowanie aplikacji i oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych; stworzenie systemu i nadzór nad zabezpieczeniem integralności i bezpieczeństwa danych;
tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie;
zapewnianie, zgodnie z przyjętym planem zakładowym, ochrony dostępu fizycznego i logicznego do zasobów;
współpraca z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu realizacji zakładowego planu bezpieczeństwa;
reagowanie na wszelkie objawy naruszenia bezpieczeństwa systemów i integralności danych; nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających, jak np. urządzenia podtrzymywania zasilania UPS, klimatyzacja, zabezpieczenia i alarmy pożarowe, włamaniowe itd.; współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami i konserwatorami; współpraca z zespołami informatyków (projektantów, programistów) w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemów i aplikacji; reagowanie na zgłaszane nieprawidłowości pracy systemów i oprogramowania; konsultacje i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i korzystania; wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej; nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie funkcji administratora sieci informatycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715134, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON