Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223140
Nazwa zawodu: Lekarz – neonatologia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i patologie występujące w okresie ciąży (życia płodowego) i u noworodka, a zwłaszcza wcześniactwo, konflikt serologiczny matczyno-płodowy, wady wrodzone, niewydolność oddechową, infekcje, choroby układu nerwowego i metaboliczne; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom noworodkowym i wadom rozwojowym płodu.
Zadania zawodowe: - badanie lekarskie kobiet w ciąży i noworodków, ukierunkowane na choroby okresu płodowego i noworodkowego;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą ciężarną i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie przewidzianym dla neonatologii, takich jak: usg, ekg, nakłucie lędźwiowe, przetaczanie krwi, tlenoterapia, żywienie pozajelitowe, wspomagany oddech i inne;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób okresu płodowego i noworodkowego, takich jak: konflikt serologiczny, wady wrodzone, wcześniactwo, infekcje okołoporodowe, niewydolność oddechowa noworodków, choroby układu nerwowego, choroby metaboliczne i inne;
- udzielanie porad prenatalnych i genetycznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom okresu płodowego i noworodkowego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- kierowanie oddziałem (kliniką) noworodkową (neonatologii);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wynLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996664, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON