Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223138
Nazwa zawodu: Lekarz – mikrobiologia lekarska
Synteza zawodu: Rozpoznaje i różnicuje drobnoustroje będące czynnikami chorobotwórczmi dla człowieka (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki ), oznacza ich lekowrażliwość i ustala mechanizmy oporności na leki; uczestniczy w pracy zespołu terapeutycznego (racjonalna chemioterapia zakażeń) oraz zakażeń szpitalnych, (kontrola epidemiologiczna); podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznawanie chorób zakaźnych;
- pobieranie materiału do badań bakteriologicznych;
- przygotowanie podłoży mikrobiologicznych i ich kontrola;
- diagnozowanie mikrobiologiczne na podstawie dostępnych technik (barwienie, badanie mikroskopowe, hodowla, badanie serologiczne, metody immunologiczne oraz metody biologii molekularnej oznaczanie lekowrażliwości drobnoustroju i mechanizmu odporności na leki;
- prezentacja indywidualnej interpretacji klinicznej uzyskanych wyników badań bakteriologicznych, wirusologicznych, prazytologicznych i serologicznych w odniesieniu do chorego uwzględniając dane farmakologiczne i farmakoekonomiczne;
- ocena skuteczności mikrobiologicznej środków dezynfekcyjnych, aseptyki i antyseptyki zabiegów i procedur oraz sterylizacji;
- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w zakładzie opieki zdrowotnej i opracowywanie planu likwidacji epidemii;
- prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań i ich archiwizacja;
- opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich dla celów postępowania epidemiologicznego i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania zakażeniom drobnoustrojami chorobotworczymi udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzenie reanimacji;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznych doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zakładem lub pracownią mikrobiologii albo prowadzenie niepublicznego zespołu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w dziedzinie mikrobiologii;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w mikrobiologii lekarskiej;
- sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
- organizowanie pracy w zakładzie, poradni lub zakładzie opieki zdrowotnej(planowanie dyżurów, konsultacji, badań diagnostycznych i innych);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w dziedzinie mikrobiologii.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986526, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON