Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223136
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna sportowa
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i urazy spowodowane uprawianiem sportu wyczynowego; planuje i programuje (we współpracy z trenerami) treningi sportowe, przeprowadza badania kondycyjne sportowców, kwalifikuje kandydatów do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu wyczynowego, ustala zasady i normy żywieniowe dla sportowców, prowadzi kontrolę antydopingową; sprawuje doradztwo w zakresie uprawiania sportu rekreacyjnego i rehabilitacji ruchowej.
Zadania zawodowe: - badanie podmiotowe i przedmiotowe osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, ukierunkowane na diagnozę lekarską w przypadku choroby lub ocenę wydolności i sprawności fizycznej oraz tolerancji obciążeń wysiłkowych;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z powierzonymi lekarzowi sportowcami i trenerami w celu zapewnienia ich współpracy w realizacji programu treningowego;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne; kierowanie w miarę potrzeby pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów;
- wykonywanie prób czynnościowych, przede wszystkim testów wysiłkowych, w celu oceny sprawności układu krążenia, oddechowego i ruchowego,
- wykonywanie badań ekg, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób i urazów spowodowanych uprawianiem sportu wyczynowego i kierowanie rehabilitacją chorych;
- ustalanie zasad i norm żywieniowych dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;
- planowanie (wspólne z trenerami) i kontrola treningów sportowych zgodnie z zasadami fizjologii i psychologii lekarsko-sportowej;
- kwalifikowanie kandydatów do różnych rodzajów i dyscyplin sportowych na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;
- przeprowadzanie kontroli antydopingowej, wdrażanie zasad higieny sportowej;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- prowadzenie profilaktyki w sporcie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany przeciążenia układu krążenia i narządu ruchu oraz zapobieganie urazom sportowym;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie przychodnią sportowo-lekarską;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19271735, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON