Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223134
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna rodzinna
Synteza zawodu: Sprawuje opiekę nad chorymi (wszystkie grupy wiekowe w rodzinie) w określonej populacji, w swoim gabinecie i w domu pacjenta, stawia odpowiednio wcześnie diagnozę pozwalającą na leczenie lub skierowanie do specjalisty; wykonuje badania, jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tętna obwodowego i osłuchiwanie dużych naczyń, badanie tętna płodu, badanie per rectum, cewnikowanie pęcherza, wstępna ocena dna oka; udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; podejmuje działania zmierzające do zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Zadania zawodowe: - badania i porady lekarskie;
- leczenie;
- udzielanie porad w zakresie rehabilitacji domowej;
- internistyczna opieka nad kobietą ciężarną; opieka nad noworodkiem;
- przeprowadzanie podstawowych badań i terapii psychologicznej;
- prowadzenie działalności profilaktycznej; prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
- prowadzenie działalności zapobiegającej patologiom społecznym;
- przeprowadzanie szczepień ochronnych;
- opieka medyczna nad niepełnosprawnymi; ambulatoryjne leczenie bólu przewlekłego; opieka paliatywna w warunkach domowych;
- orzekanie o stanie zdrowia i niezdolności do pracy oraz wydawanie skierowań, opinii i zaświadczeń według zasad obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (zasiłki, renty itp.);
- kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne;
- czynna koordynacja i nadzór nad przebiegiem leczenia specjalistycznego;
- kwalifikacja i kierowanie do leczenia sanatoryjnego;
- zalecania opieki pielęgniarskiej w zakresie środowiskowym.
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967750, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON