Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223131
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna paliatywna
Synteza zawodu: Prowadzi holistyczną opiekę umożliwiającą uzyskanie najwyższej, możliwej do osiągnięcia jakości życia osobom cierpiącym na przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby w ich ostatnim terminalnym okresie oraz wspomaga ich rodziny w warunkach środowiska domowego, w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach; prowadzi działania inicjujące i wspomagające organizację opieki paliatywnej; prowadzi badania epidemiologiczne i ocenia potrzeby określonej populacji w zakresie opieki paliatywnej; prowadzi edukację dotycząca problemu śmierci i umierania.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań podmiotowych i przedmiotowych pacjenta ukierunkowane na ustalanie stopnia zaawansowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego chorego oraz jego sytuacji rodzinnej i socjalnej;
- ustalanie (jeśli jest to możliwe wspólnie z chorym i jego rodzina) planu leczenia i opieki;
- stale komunikowanie się z chorym, rodziną, zespołem interdyscyplinarnym, wolontariuszami i innymi pracownikami ochrony zdrowia opiekującymi się chorym;
- leczenie objawów somatycznych z uwzględnieniem stanu chorego i jego priorytetów;
- współpraca z innymi specjalistami celu leczenia objawów somatycznych, udzielaniu pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej choremu i jego rodzinie osobisty udział w zaspakajaniu potrzeb psychicznych, socjalnych duchowych chorego i jego rodziny;
- diagnozowanie stanów terminalnych; monitorowanie wyników i niepożądanych skutków leczenia oparte o systematycznie rejestrowanych stałych kryteriach oceny(VAS, Edmonton Scale, STAS) rozpoznawanie zagrożeń związanych z empatycznym przeżywaniem cierpienia chorych i ich rodzin przez personel zespołu interdyscyplinarnego, nieskutecznością postępowania leczniczego, problemami organizacyjnymi. śmiercią i umieraniem;
- przeprowadzanie audytu klinicznego udzielanie konsultacji w zakresie opieki paliatywnej dla innych specjalności medycznych
- prowadzenie edukacji w zakresie opieki paliatywnej
- inne objęte specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii kl. piersiowej, chirurgii ogólnej chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, geriatrii, medycyny ogólnej, medycyny. pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii lub urologii.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem, kliniką ,poradnią, ośrodkiem opieki paliatywnej lub hospicjum;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej ;;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- uczestniczenie w zespołach eksperckich ustalających standard świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie medycyny paliatywnej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie medycyny paliatywnej
- inne zadania objęte zakresem specjalności podstawowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984467, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON