Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223130
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna nuklearna
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy różne choroby za pomocą metod wykorzystujących promieniowanie i cząstki elementarne, biegle posługując się aparaturą i sprzętem do wytwarzania i wykrywania promieniowania jonizującego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywoływanym przez promieniowanie jonizujące.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na radiodiagnostykę i radioterapię;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- pobieranie i kierowanie materiału biologicznego na badania radiodiagnostyczne;
- przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykorzystujących promieniowanie jonizujące (scyntygrafia, radiografia, tomografia komputerowa i inne) i biegłe posługiwanie się sprzętem i aparaturą do wytwarzania i wykrywania tego promieniowania;
- analizowanie i przetwarzanie komputerowe danych;
- zabezpieczanie badanych, badających i otoczenia przed szkodliwymi następstwami promieniowania stosowanego w diagnostyce i terapii, nadzór nad przechowywaniem i unieszkodliwianiem materiału biologicznego, odczynników, leków i innych substancji wykazujących promieniowanie jonizujące;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób wymagających użycia metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące i cząstki elementarne (radioterapia, radoterapia, stosowanie radioizotopów i radiofarmaceutyków i inne);
- przeprowadzanie badań dozymetrycznych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem radiofarmaceutyków i nad aparaturą radiodiagnostyczną;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywołanym promieniowaniem jonizującym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- kierowanie zakładem medycyny nuklearnej lub radiologii;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19272340, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON