Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 348201
Nazwa zawodu: Asystent informacji naukowej
Synteza zawodu: Gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia pod kierunkiem specjalisty informację naukową, techniczną i ekonomiczną, pierwotną, pochodną i wtórną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomiki w kraju i za granicą, za pomocą metod, form i środków adekwatnych do określonego miejsca zatrudnienia oraz potrzeb określonych użytkowników.
Zadania zawodowe: - gromadzenie źródeł informacji (pierwotnych, pochodnych i wtórnych);
- opracowywanie źródeł informacji, głównie na potrzeby skomputeryzowanego systemu gromadzenia i wyszukiwania informacji;
- przygotowywanie danych na potrzeby skomputeryzowanych systemów gromadzenia i wyszukiwania informacji (własnych i obcych);
- przetwarzanie źródeł informacji (obsługa skomputeryzowanych baz danych, własnych i obcych);
- udostępnianie i rozpowszechnianie informacji;
- obsługa użytkowników za pomocą aparatu informacyjno-wyszukiwawczego (zarówno tradycyjnego, jak i skomputeryzowanego);
- prowadzenie katalogów i kartotek (innych niż typowo biblioteczne), wynikających z potrzeb macierzystego zakładu pracy oraz współpraca z krajową siecią informacji;
- wykonywanie podstawowych prac z zakresu biurowości, marketingu, księgowości i obsługa podstawowego sprzętu biurowego;
- stałe śledzenie postępu technicznego informacji naukowej, zapoznawanie się z tematyką branży instytucji macierzystej i potrzebami użytkowników w celu rozwijania i ulepszania procesu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie podstawowych prac z zakresu działalności redakcyjnej i wydawniczej dotyczącej instytucji macierzystej;
- wykonywanie innych prac zleconych przez macierzysty zakład pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278358, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON