Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223108
Nazwa zawodu: Lekarz – chirurgia naczyniowa
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy operacyjnie ostre i przewlekłe, wrodzone i nabyte choroby układu naczyniowego za wyjątkiem naczyń ośrodkowego układu nerwowego i dużych naczyń leczonych w ramach kardiochirurgii, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po przebytym leczeniu operacyjnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom naczyń.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu naczyniowego tętniczego, żylnego i chłonnego;
- ocena i interpretacja inwazyjnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych chorób naczyń ;
- kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowych w zakresie chorób naczyń;
- wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie układu tętniczego, żylnego i chłonnego (również wewnątrznaczyniowych)oraz amputacji z przyczyn naczyniowych;
- rozpoznawanie i leczenie powikłań po operacjach naczyń;
- planowanie i kierowanie wczesną rehabilitacją po operacjach naczyń orzekanie o niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji leczniczej ,uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu lub niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego leczonych chirurgicznie;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; układu naczyniowego;
- inne zadania objęte specjalnością podstawową zakresie chirurgii ogólnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgiczna o profilu chirurgii naczyniowej lub przychodnią specjalistyczną;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w chirurgii naczyniowej;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- inne zadania objęte specjalnością podstawową.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966754, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON