Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223102
Nazwa zawodu: Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy stany zagrożenia życia w następstwie nagłych chorób, urazów, zatruć i innych przyczyn oraz znieczula ogólnie i miejscowo, leczy ból i prowadzi intensywną terapię za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznanie przyczyn zagrożenia życia lub wykrycie źródła bólu;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie znieczulenia i intensywnej terapii;
- biegłe posługiwanie się, kontrola i nadzór nad aparaturą i sprzętem anestezjologicznym, w tym nad: aparatem do znieczulania ogólnego, ekg, defibrylatorem, aparatem do kontrolowanego oddechu, tonometrem, laryngoskopem. zestawem do przetaczania krwi i płynów, cewnikami i innymi;
- wykonywanie zabiegów, takich jak: wprowadzanie rurki dotchawiczej, nakłucia żył i tętnic i wprowadzanie cewników, nakłucia lędźwiowe, znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe, drenaż ssący jamy opłucnowej i inne;
- samodzielne przeprowadzanie znieczulenia ogólnego we wszystkich specjalnościach medycznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi;
- unieruchamianie chorych w pozycji bezpiecznej, nadzór nad transportem do szpitala chorych we wstrząsie, z krwotokiem, nieprzytomnych, z uszkodzeniami narządów wewnętrznych i innych;
- prowadzenie intensywnej terapii w stanach takich, jak: ostre zatrucia, zawał serca, ostra niewydolność sercowo-oddechowa i nerek, tężec, stany drgawkowe, powikłania okołoporodowe i pooperacyjne i inne;
- interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, takich jak: badania krwi, moczu, płynów ustrojowych, ekg, gazometrii, bakteriologicznych i innych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru nad sprzętem, lekami, krwią i płynami infuzyjnymi;
- oznaczanie grupy krwi i wykonywanie prób krzyżowych;
- kierowanie oddziałem intensywnej opieki medycznej, stacją pogotowia ratunkowego lub poradnią specjalistyczną;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970136, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON