Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223104
Nazwa zawodu: Lekarz – audiologia i foniatria
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby narządu słuchu i równowagi oraz zajmuje się testowaniem i dobieraniem aparatów słuchowych (protetyka audiologiczna) za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe, ukierunkowane na narząd słuchu i równowagi, oraz przedmiotowe (otolaryngologiczne);
- nawiązywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, wyjaśnianie zasad leczenia i protetyki audiologicznej, zapewnianie ich współdziałania w leczeniu i rehabilitacji;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (laboratoryjne), radiologiczne i inne;
- wykonywanie prób diagnostycznych, ukierunkowanych na narząd słuchu i równowagi oraz ocena i interpretacja wyników;
- przeprowadzanie badania neurologicznego w zakresie chorób narządu słuchu i równowagi;
- leczenie chorób ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, nerwów słuchowych, zaburzeń słuchu i równowagi, głuchoty wrodzonej i nabytej;
- testowanie i dobieranie aparatów słuchowych (protetycznych);
- przeprowadzanie rehabilitacji narządu słuchu po zabiegach operacyjnych i protezowaniu;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- opracowywanie orzeczeń, opinii i świadectw lekarskich oraz wniosków w sprawie inwalidztwa i zatrudnienia;
- wypisywanie recept, skierowań i zwolnień lekarskich;
- wykonywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem, kliniką otolaryngologiczną lub audiologiczną, lub przychodnią specjalistyczną;
- pełnienie dyżurów lekarskich;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996682, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON