Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223103
Nazwa zawodu: Lekarz – angiologia
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby układu naczyniowego, planuje i nadzoruje rehabilitacje oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe, oraz przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu tętniczego, żylnego i chłonnego;
- nawiązywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, wyjaśnianie zasad leczenia i zapewnianie ich współdziałania w leczeniu i rehabilitacji;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (laboratoryjne), radiologiczne i inne;
- wykonywanie badań diagnostycznych, nieinwazyjnych ( segmentarne pomiary ciśnień metodą .dopplerowską, ultrasonograficznych naczniowych, prób wysiłkowych) oraz inwazyjnych (izotopowych, radiologicznych kontrastowych-angiogrrafii, flebigrafii, naczyniowych badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, cewnikowania dużych naczyń i dokonywanie pomiaru ciśnienia żylnego) oraz ocenę i interpretację wyników;
- leczenie chorób układu naczyniowego w tym zakładanie stentów naczyniowych, wykonywanie angioplastyki przezskórnej, miejscowej fibrynolizy, embolizacji naczyń, leczenie bólu niedokrwiennego.
- ;ustalanie wskazań do leczenia chirurgicznego chorób naczyń planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych po leczeniu zachowawczym i inwazyjnym chorób układu naczyniowego;
- orzekanie o niezdolności do pracy z powodu: choroby, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego;
- wykonywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego ( prewencja pierwotna i wtórna) - inne objęte specjalnością podstawową w zakresie chorób wewnętrznych, lub chirurgii ogólnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem, kliniką o profilu leczenia chorób układu naczyniowego, lub przychodnią specjalistyczną;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w angiologii;
- inne zadania objęte specjalnością podstawową.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19333678, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON