Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2231
Nazwa zawodu: Lekarze
Synteza zawodu: Lekarze udzielają świadczenia zdrowotne, a w szczególności :badanie stanu zdrowia ,rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich ,wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, prowadzące prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia i eksperymenty medyczne, nauczające zawodu lekarza i prowadzące szkolenie podyplomowe; zobowiązane na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych dotyczących czynności ustroju ludzkiego w stanie zdrowia i chorób oraz metod zapobiegania, leczenia i rehabilitacji;
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe oraz stawianie diagnoz; leczenie zaburzeń czynności ustrojowych i chorób;
- kierowanie na leczenie specjalistyczne, zachowawcze, zabiegowe albo rehabilitacyjne w przypadkach określonych zaburzeń, chorób i urazów;
- udzielanie porad i stosowanie metod medycyny prewencyjnej, orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz o niepełnosprawności, uczestniczenie w opracowywaniu i wcielaniu w życie powszechnego prawa do zdrowia jednostki oraz uregulowań prawnych zabezpieczających i promujących zdrowie i przywracających zdrowie populacji jako całości oraz podnoszących stan zdrowia społeczeństwa;
- udział w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w oparciu o współczesną wiedzę w dziedzinach nauk medycznych, nauk społecznych i zarządzania, nadzorowanie i kształcenie innych pracowników ochrony zdrowia;
- kierowanie jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, udział w rozmaitych formach kształcenia ustawicznego, nauczanie zawodu lekarza i kierowanie kształceniem podyplomowym lekarzy, prowadzenie prac badawczych w dziedzinach nauk medycznych i publikacja ich wyników, nadzorowanie i kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne, przynależność do izb lekarskich i wykonywanie zadań ustalonych przez samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy stomatologów,
- wykonywanie zadań pokrewnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20154958, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON