Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8321
Nazwa zawodu: Kierowcy samochodów osobowych
Synteza zawodu: Kierowcy samochodów osobowych prowadzą samochody osobowe, w tym również taksówki, oraz inne pojazdy samochodowe (z wyjątkiem autobusów i motocykli) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lekką lub bez przyczepy; w przypadku taksówek osobowych liczba osób nie może być większa niż dziewięć łącznie z kierowcą, a w przypadku bagażowych masa ładunku nie może przekraczać 2,5 tony.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie samochodu do jazdy przez sprawdzenie prawidłowości działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia, hamulców i stanu ogumienia;
- przygotowywanie kierowcy i pasażerów do jazdy przez ustawienie fotela kierowcy i lusterek oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa;
- dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów i ładunku oraz użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie "Prawa o ruchu drogowym";
- wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu;
- usuwanie usterek pojazdu powstałych w czasie jazdy, np. wymianę uszkodzonego koła, przepalonej żarówki czy paska klinowego;
- udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;
- przestrzeganie higienicznych warunków jazdy, a w szczególności stosowanie przerw podczas długotrwałej jazdy, przestrzeganie zakazu spożywania w ciągu 24 godzin przed jazdą i podczas jazdy napojów alkoholowych;
- wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdów;
- zabezpieczanie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione do ich użytkowania;
- przekazywanie pojazdów do badań technicznych oraz opłacanie składek OC za pojazdy będące ich własnością;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970152, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON