Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 741502
Nazwa zawodu: Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z klasyfikacją jakościową surowców, tj. drobiu, jaj i pierza, w celu zakwalifikowania ich do właściwych klas, zgodnie z wymogami określonych dokumentów np. norm.
Zadania zawodowe: - ocena organoleptyczną (wizualną) drobiu żywego przeznaczonego do skupu i dalszego transportu, tj. stanu zdrowia, dojrzałości i stanu upierzenia oraz warunków higieniczno-sanitarnych hodowli;
- selekcja drobiu żywego wg wagi, gatunku, płci, wieku, rasy, stopnia wytuczenia i prawidłowości budowy;
- klasyfikacja okrywy zewnętrznej i wewnętrznej drobiu (np. pióra puchowe i półpuchowe u gęsi); ocenę wartości handlowej, ustalanie sposobu i zasady wyceny;
- klasyfikacja drobiu bitego: pod względem budowy, umięśnienia, wytuczenia, barwy tuszek oraz obróbki technologicznej i stopnia schłodzenia;
- ocena jaj spożywczych poprzez stwierdzenia warunków higieniczno-sanitarnych badanej partii oraz kontrolę jakości jaj na urządzeniach do doświetlania;
- ocena cech wewnętrznych jaj (barwa i wygląd skorupy, głębokość, stan i barwa komory powietrznej, widoczności żółtka i tarczki zarodkowej, przejrzystość, gęstość i barwa białka oraz obecność krwistych i obcych ciał);
- oznaczanie jaj spożywczych za pomocą specjalnych stempli, znaków o różnym kształcie i barwie, zawierających litery lub cyfry, w celu poinformowania w prosty sposób nabywcy o rodzaju, jakości i masie;
- prowadzenie dokumentacji związanej z pracami klasyfikacyjnymi;
- zapoznawanie się na bieżąco z nowościami wprowadzonymi do dokumentacji i norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania drobiu, jaj i pierza;- prowadzenie szkolenia pracowników punktów skupu w zakresie techniki skupu, warunków sanitarnych i obchodzenia się ze skupionym towarem;
- utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19964894, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON