Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 512202
Nazwa zawodu: Kucharz małej gastronomii
Synteza zawodu: Przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia; ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną; wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.
Zadania zawodowe: - obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw;
- dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw;
- dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej;
- właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi;
- przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania;
- sporządzanie kalkulacji potraw i napojów;
- dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami;
- wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów;
- konserwowanie maszyn i urządzeń;
- stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967707, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON