Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 421303
Nazwa zawodu: Kontroler pocztowy
Synteza zawodu: Wykonuje czynności związane z bezpośrednim nadzorem nad prawidłowością obsługi klientów poczty oraz kontroluje prawidłowość i zgodność rozliczeń pieniężnych z dokumentami.
Zadania zawodowe: - wyposażanie okienek w nowe książeczki oszczędnościowe, radiofoniczne, druki płatne i inne druki ścisłego zarachowania oraz rekwizyty imienne;
- wyrywkowa kontrola zgodności stanu kasetek operacyjnych z dokumentami;
- kontrola prawidłowości naliczanych opłat oraz ich zgodności z dokumentami nadawczymi przesyłek pocztowych;
- kontrola przyjmowanych przekazów oraz zaopatrywanie ich w stempel okręgowy i pieczęć z wizerunkiem orła;
- kontrola dowodów wszelkiego rodzaju wpłat pieniężnych;
- przyjmowanie nadesłanych zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym oraz wprowadzanie ich do wykazów i programów komputerowych;
- kontrola wpisów i podliczeń w zbiorowych dokumentach rozliczeniowych kas operacyjnych;
- kontrola przekazów i innych dowodów oraz kierowanie ich do wypłat;
- kontrola dowodów przyjętych wpłat i wypłat dokonanych przez doręczycieli oraz dokumentów rozliczeniowych;
- kontrola obiegu wartościowych przesyłek awizowanych oraz nadmiarów i zasiłków kasowych;
- kontrola dokumentów rozliczeniowych przesyłek pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych;
- kontrola raportu kasowego i stanu zgodności gotówki;
- nadzór nad przechowywaniem przesyłek pocztowych i gotówki oraz zabezpieczeniem obrotu pocztowego;
- nadzór nad prawidłowością obsługi klientów i dostosowanie obsad do natężenia ruchu;
- należyta znajomość przepisów i nadzór nad ich przestrzeganiem przez personel przy wykonywaniu usług;
- nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy służbowej i państwowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kontrolowanie sporządzanych dokumentów rozliczeniowych z tytułu należności dotyczących obrotu międzynarodowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989143, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON