Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 4212
Nazwa zawodu: Kasjerzy bankowi i pokrewni
Synteza zawodu: Kasjerzy bankowi i pokrewni zajmują się obsługą rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w złotych i walutach obcych; wykonują czynności związane ze skupem oraz sprzedażą zagranicznych środków płatniczych i obsługą kont walutowych na podstawie prawidłowo sporządzonych i zaakceptowanych dokumentów; sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowością pracy kasjerów w zakresie obowiązujących przepisów oraz zapewniają sprawną organizację pracy stanowisk kasowych; dbają o odpowiednie wyposażenie skarbca bankowego, przechowują w nim zabezpieczone wartości; bezpośrednio nadzorują kasjerów bankowych, kolejowych i pocztowych.
Zadania zawodowe: - wydawanie kasjerom i przyjmowanie od kasjerów wartości pieniężnych;
- kontrolowanie pozostałości kasowych i przyjmowanie ich do skarbca;
- dokonywanie większych wypłat i przyjmowanie większych wpłat bankowych bezpośrednio od klientów;
- przygotowywanie urządzeń terminalowych po zakończeniu dnia pracy;
- drukowanie raportów kasowych oraz weryfikowanie wspólnie z kasjerami obrotów dziennych;
- kontrolowanie dokumentacji kasowej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zapewnienie terminowego jej przekazywania do odpowiednich komórek organizacyjnych;
- dbanie o właściwe zabezpieczenie i wyposażenie skarbca bankowego oraz prawidłowe przechowywanie powierzonych wartości;
- zasilanie skarbca bankowego w gotówkę i odprowadzanie nadmiarów wartości;
- przyjmowanie na stacji kolejowej wpływów z kas ekspedycyjnych w gotówce, czekach, zleceniach na opłacenie należności przewozowych oraz przyjmowanie wtórników listów przewozowych;
- wyposażanie okienek na poczcie w nowe książeczki oszczędnościowe, radiofoniczne, druki płatne i inne ścisłego zarachowania;
- kontrolowanie dowodów przyjętych wpłat i dokonanych wypłat przez doręczycieli pocztowych;
- dokonywanie wypłat dla pracowników własnego przedsiębiorstwa, rozliczanie listy płac i przyjmowanie w depozyt kwot niewypłaconych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967714, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON