Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 421103
Nazwa zawodu: Kasjer w przedsiębiorstwie
Synteza zawodu: Wykonuje, w sposób zgodny z przepisami (określony w instrukcji kasowej), czynności związane z przyjmowaniem i wypłatą wartości pieniężnych w przedsiębiorstwie, ponosząc za nie odpowiedzialność materialną.
Zadania zawodowe: - pobieranie gotówki z banku na podstawie czeku gotówkowego;
- przyjmowanie gotówki do kasy z tytułu rozliczeń z kontrahentami;
- wystawianie dowodów wpłaty - "kasa przyjmie" (KP) dla wpłat z wszelkich przychodów;
- dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, tj. faktur, list wypłat wynagrodzeń, własnych źródłowych dowodów kasowych (zaliczek do rozliczenia na zakup materiałów i usług, delegacji), dowodów wypłaty - "kasa wypłaci", dowodów wpłat na własne rachunki bankowe;
- sprawdzanie tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu przy dokonywaniu wypłat osobom nieznanym;
- sporządzanie raportów kasowych za okresy ustalone w szczegółowych przepisach jednostki - na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy;
- sporządzanie raportów odrębnych dla każdej waluty w przypadku rozliczeń w walucie obcej;
- utrzymywanie stałego zapasu gotówki w kasie, tzw. pogotowia kasowego, niezbędnego dla zaspokojenia bieżących potrzeb jednostki;
- uczestniczenie w inwentaryzacji gotówki w kasie (kontrolnej, rocznej, w przypadku zmiany kasjera czy wypadku losowego).
Dodatkowe zadania zawodowe: - dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych w formie polecenia przelewu, regulującego zobowiązania jednostki;
- przekazywanie wynagrodzenia na konta osobiste lub przekazem pocztowym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967565, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON