Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 347702
Nazwa zawodu: Kierownik planu
Synteza zawodu: Zgodnie ze wskazówkami kierownika produkcji organizuje prace przygotowawcze oraz prace produkcyjne na planie zdjęciowym; odpowiada za sprawny przebieg zdjęć w ramach ustalonego planu na dzień zdjęciowy.
Zadania zawodowe: ـ zapoznanie się ze scenopisem i szczegółowym planem filmu;
- organizowanie prac przygotowawczych oraz prac produkcyjnych na planie zdjęciowym w czasie próbnych zdjęć aktorskich;
- czuwanie nad terminowym i kompletnym przygotowaniem prac produkcyjnych na planie, przed każdym dniem zdjęciowym, oraz zgromadzeniem niezbędnego sprzętu i zapewnieniem obsługi;
- organizowanie, zgodnie z dyspozycjami reżysera, prac produkcyjnych w czasie zdjęć oraz pilnowanie punktualnego rozpoczęcia pracy na planie;
- nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac na planie;
- zgłaszanie kierownikowi produkcji okoliczności ograniczających prawidłowy przebieg produkcji filmu oraz wnioskowanie rozwiązań zmierzających do usunięcia zaistniałych trudności;
- opracowywanie, we współpracy z sekretarzem planu, raportu z planu, przygotowywanego po zakończeniu dnia zdjęciowego;
- nadzorowanie sprawnego przebiegu prac związanych z likwidacją planu zdjęciowego;
- dokumentowanie operacji gospodarczych związanych z pracą na planie;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989004, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON