Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 344201
Nazwa zawodu: Kontroler rozliczeń podatkowych
Synteza zawodu: Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Zadania zawodowe: - księgowanie na kontach analitycznych przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych;
- analizowanie terminowości dokonywanych wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
- prawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku nieterminowych wpłat;
- niezwłoczne wystawianie upomnień, a następnie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i niepodatkowe;
- prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz terminowe przekazywanie do działu egzekucyjnego;
- terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań, zestawień itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966461, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON