Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 315208
Nazwa zawodu: Kontroler produkcji
Synteza zawodu: Kontroluje prawidłowość przebiegu procesów technologicznych, porównując je z założeniami technologicznymi; uczestniczy w nadzorowaniu i projektowaniu procesów produkcyjnych; dokonuje odbioru jakościowego surowców i półproduktów przeznaczonych do produkcji; przeprowadza kontrole międzyoperacyjne, zarówno technologiczne, jak i konstrukcyjne (w tych gałęziach przemysłu i branżach, gdzie założenia konstrukcyjne mają istotny wpływ na wynik końcowy procesu produkcyjnego).
Zadania zawodowe: - wykonywanie badań surowców przeznaczonych do produkcji oraz półproduktów w toku produkcji, określanie zgodności ich jakości z obowiązującymi normami jakościowymi, w tym wykonywanie oględzin zewnętrznych na zgodność z założeniami technologicznymi bądź konstrukcyjnymi oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych, z wykorzystaniem wskazań przyrządów diagnostycznych, urządzeń automatyki przemysłowej, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej, odczynników chemicznych i innych, zgodnie z obowiązującymi normami; eliminowanie produktów wadliwych, zawracanie i korygowanie braków naprawialnych lub półproduktów o niewłaściwych parametrach fizykochemicznych;
- pobieranie reprezentatywnych próbek półproduktów i surowców do badań, zgodnie z normami dotyczącymi sposobu pobierania próbek obowiązującymi w danej gałęzi przemysłu;
- kontrolowanie przebiegu procesu technologicznego oraz przestrzegania przez pracowników dyscypliny technologicznej, wymogów bhp, ppoż., ochrony środowiska naturalnego i czystości na stanowisku pracy;
- kontrolowanie sposobu przechowywania surowców i półproduktów;
- udział w regulowaniu i koordynowaniu prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych i technologicznych oraz przedstawianie propozycji ich poprawy, uaktualnienia i optymalizacji oraz udział w pracach służb lub rady ds. jakości;
- prowadzenie dokumentacji, opracowywanie raportów dotyczących jakości, sporządzanie wniosków pokontrolnych oraz racjonalizatorskich.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie produkcji jako technolog produkcji lub mistrz;
- po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, ustalanie i weryfikowanie norm jakościowych dla artykułów przemysłowych;
- projektowanie i wdrażanie nowych technologii produkcji oraz uczestnictwo w projektowaniu nowych wyrobów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19333392, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON