Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 315207
Nazwa zawodu: Kontroler jakości wyrobów – artykuły spożywcze
Synteza zawodu: Kontroluje jakość produktów spożywczych oraz warunki przechowywania i transportu przed dopuszczeniem produktów do obrotu handlowego; przeprowadza badania cech produktów na ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, z wykorzystaniem laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz odczynników chemicznych - w laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach hurtowni handlowych, państwowej inspekcji handlowej czy stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Zadania zawodowe: - pobieranie do badań reprezentatywnych próbek produktów, ich zabezpieczanie, znakowanie; przygotowywanie próbek laboratoryjnych;
- przygotowywanie szkła, sprzętu i aparatury laboratoryjnej, sporządzanie roztworów mianowanych i innych odczynników oraz pożywek;
- badanie prawidłowości opakowania i oznakowania produktów, stanu opakowań bezpośrednich i pośrednich oraz badanie napełnienia opakowań;
- przeprowadzanie badań organoleptycznych produktów - określanie wyglądu, barwy, smaku, zapachu, konsystencji itp.;
- wykonywanie badań fizykochemicznych - oznaczanie zawartości różnych składników produktów, wykrywanie i oznaczanie konserwantów oraz zafałszowań produktów;
- przeprowadzanie badań mikrobiologicznych - oznaczanie obecności i liczby różnych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów chorobotwórczych, badanie szczelności opakowań produktów hermetycznie zamkniętych oraz badanie trwałości tych produktów metodą termostatową;
- opracowywanie i rejestrowanie wyników badań, określanie zgodności jakości produktów z obowiązującymi normami, klasyfikowanie wyrobów wg klas jakości;
- kontrolowanie warunków przechowywania (magazynowania) i transportu produktów spożywczych, np. czystości magazynów i środków transportowych, temperatury i wilgotności powietrza;
- prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, opracowywanie raportów, sporządzanie wniosków pokontrolnych itp.;
- załatwianie spraw związanych z reklamacjami wyrobów;
- konserwacja sprzętu i aparatury laboratoryjnej, zgłaszanie zapotrzebowania na odczynniki, szkło i sprzęt itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie, we współpracy z działem technologicznym, technologii produkcji nowych, zmodyfikowanych artykułów spożywczych;
- kontrola jakości zaopatrzenia i zbytu oraz prowadzenie działu reklamacji jakościowych;
- uczestniczenie w opracowywaniu norm jakościowych dla artykułów spożywczych;
- opracowywanie materiałów reklamowych dotyczących jakości wyrobów na potrzeby działu marketingu i reklamy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951334, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON