Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 315206
Nazwa zawodu: Kontroler jakości wyrobów – artykuły przemysłowe
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z odbiorem jakościowym towarów przemysłowych oraz z kontrolą warunków transportu, przechowywania i konserwacji artykułów przemysłowych - produktów różnych gałęzi przemysłu, z wykorzystaniem laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej i różnego rodzaju urządzeń diagnostycznych, porównując jakość wyrobów, ich oznakowanie oraz warunki przechowywania, zabezpieczenia i transportu z obowiązującymi normami, odpowiednimi dla artykułów wyprodukowanych w danej gałęzi przemysłu; bada jakość gotowych wyrobów przemysłowych i rozpatruje zasadność reklamacji odbiorców w przyzakładowych laboratoriach kontroli jakości artykułów przemysłowych, stacjach diagnostycznych, w placówkach handlu hurtowego i detalicznego oraz w innych jednostkach, gdzie wymagana jest kontrola jakości.
Zadania zawodowe: - wykonywanie badań wyprodukowanych artykułów przemysłowych i określanie zgodności ich jakości z obowiązującymi normami jakościowymi, w tym wykonywanie oględzin zewnętrznych na zgodność z założeniami konstrukcyjnymi oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych, z wykorzystaniem wskazań przyrządów diagnostycznych, urządzeń automatyki przemysłowej oraz sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej, w celu wyeliminowania produktów wadliwych lub niepełnowartościowych;
- pobieranie reprezentatywnych próbek wyrobów gotowych do badań, zgodnie z normami dotyczącymi sposobu pobierania próbek obowiązującymi w danej gałęzi przemysłu;
- badanie opakowań i oznakowań artykułów przemysłowych oraz ich zgodności z odpowiednimi normami;
- kontrolowanie zgodności warunków przechowywania, konserwacji i transportu wyprodukowanych artykułów przemysłowych z normami obowiązującymi w danej gałęzi przemysłu;
- udział w regulowaniu i koordynowaniu prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych i technologicznych oraz przedstawianie propozycji ich poprawy, uaktualnienia i optymalizacji oraz udział w pracach służb lub rady ds. jakości;
- klasyfikowanie wyrobów gotowych wg obowiązujących klas jakości;
- przeprowadzanie prób eksploatacyjnych, kontrolowanie zgodności parametrów wyrobów z założeniami konstrukcyjnymi;
- prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów dotyczących jakości wyrobów, formułowanie wniosków pokontrolnych oraz racjonalizatorskich;
- wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych artykułów przemysłowych pochodzących z reklamacji od odbiorców, sporządzanie sprawozdań reklamacyjnych, zawierających wnioski dla komisji rozpatrującej słuszność reklamacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie produkcji jako technolog produkcji lub mistrz;
- po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, ustalanie i weryfikowanie norm jakościowych dla artykułów przemysłowych;
- projektowanie i konstruowanie nowych wyrobów o lepszej jakości w stosunku do poprzednio produkowanych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647219, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON