Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314206
Nazwa zawodu: Kierownik statku w żegludze śródlądowej
Synteza zawodu: W imieniu właściciela kieruje statkiem; nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z eksploatacją statku, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi.
Zadania zawodowe: - dbałość o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
- czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
- kierowanie pracami za- i wyładunkowymi;
- organizowanie pracy załogi;
- kontrola dokumentów załogi, zgodności kwalifikacji z pełnionymi funkcjami oraz ważności tych dokumentów;
- przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę przepisów bhp, przepisów dotyczących odpraw granicznych oraz uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
- czuwanie nad aktualnością i przechowywaniem dokumentów statku;
- sterowanie statkiem, wykonywanie manewrów oraz nadzór nad sterowaniem statkiem przez innych członków załogi;
- nadzór nad bezpieczeństwem pasażerów, załogi, statku i ładunku;
- współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
- przygotowywanie dokumentów załogi, statku i ładunku do odpraw granicznych;
- reprezentowanie nadawcy ładunku podczas odpraw granicznych;
- dokonywanie opłat za korzystanie ze śluz i kanałów, przekazywanie ładunku w porcie docelowym, rozliczanie i wypłacanie załodze diet zagranicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji kierownika zimowiska (zimowego postoju statków), kierownika koszarki (hotelu pływającego), przystani itp.;
- pełnienie nadzoru nad kilkoma statkami na postoju;
- pełnienie funkcji pilota, w zależności od posiadanych uprawnień;
- pełnienie funkcji kierownika maszyn, jeżeli posiada dodatkowe kwalifikacje.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995506, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON