Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314205
Nazwa zawodu: Kapitan statku morskiego
Synteza zawodu: Sprawuje funkcję kierownika statku z ramienia armatora (właściciela), w celu utrzymywania jednostki pływającej w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcjami armatora oraz dobrą praktyką morską; nadzoruje pracę i ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków załogi; sprawuje funkcje urzędnika administracyjnego władz państwowych podczas przebywania statku na morzu.
Zadania zawodowe: - reprezentowanie interesów armatora wobec załogi statku, osób oraz instytucji, związanych z eksploatacją statku morskiego;
- współpraca z wyspecjalizowanymi służbami armatora w zakresie eksploatacji statku, bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu, spraw socjalno-bytowych, bhp, finansowych, zaopatrzeniowych, kadrowych;
- sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy poszczególnych działów i służb statkowych;
- kontrola i akceptacja dokumentacji tworzonej na statku, dotyczącej eksploatacji statku, rozliczeń finansowych, gospodarki materiałowej i remontów;
- sprawowanie nawigacyjnego kierownictwa nad statkiem przez nadzór nad pracą oficerów wachtowych, prowadzenie statku w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, instruowanie oficerów wachtowych o zasadach prowadzenia nawigacji, ocena sytuacji wymagającej obecności na mostku nawigacyjnym kapitana, prowadzenie księgi poleceń dla oficerów, ustalanie składów osobowych wacht nawigacyjnych;
- sprawowanie eksploatacyjnego kierownictwa nad statkiem w zakresie prawidłowości operacji ładunkowych, mocowania i zabezpieczenia przewożonych statkiem towarów, kontroli dokumentacji ładunkowej, stateczności jednostki, sprawności technicznej napędu i urządzeń pomocniczych;
- szkolenie członków załogi z zakresu ppoż. oraz używania środków ratunkowych, przez organizowanie alarmów ćwiczebnych i ocenę ich przebiegu;
- sprawowanie funkcji urzędnika stanu cywilnego i władz policyjnych poza granicami kraju - wobec członków załogi i pasażerów;
- organizacja i nadzór nad przestrzeganiem na statku wyborów do władz państwowych;
- współpraca z pilotem w trakcie trwania operacji pilotowania;
- prowadzenie akcji ratowniczych i poszukiwawczych na morzu;
- ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie sprawy związane z eksploatacją statku.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647224, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON