Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314204
Nazwa zawodu: Kapitan portu morskiego
Synteza zawodu: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej (dyrektora urzędu morskiego) na obszarze portu morskiego kieruje działalnością kapitanatu portu.
Zadania zawodowe: - nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi oraz porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie, na torach podejściowych, w tym kontrole: stanu działania oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych, stanu załadowania statków i ich wyposażenia;
- nadzór nad transportem i przeładunkiem materiałów niebezpiecznych;
- nadzór nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze;
- kierowanie akcjami przeciwlodowymi oraz udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych na terenie portu;
- nadzór nad wykonywaniem pilotażu, holownictwa i cumownictwa;
- nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego;,br> - przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków morskich w zakresie określonym w ustawie o izbach morskich;
- rejestrowanie statków wchodzących do portu i wychodzących z portu;
- informowanie kapitanów statków o locji i warunkach nawigacyjnych na polskich obszarach morskich;
- wydawanie zaleceń i nakazów w sprawach robót pogłębiarskich, a także prac remontowo-konserwacyjnych nabrzeży i pomostów;
- opiniowanie zamierzonych działań inwestycyjno-modernizacyjnych obiektów i urządzeń portowych;
- wymierzanie winnym naruszenia norm prawnych, obowiązujących na terenie portu, kar pieniężnych w granicach udzielonego upoważnienia;
- współpraca ze strażą graniczną, policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i ładu publicznego na terenie portu;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
- nadzór nad bieżącą eksploatacją jednostek pływających kapitanatu portu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji kapitana statku lub oficera pokładowego statku morskiego;
- pełnienie funkcji pilota morskiego, portowego i stoczniowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19296873, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON