Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313201
Nazwa zawodu: Kinooperator
Synteza zawodu: Obsługuje aparaturę projekcyjno-dźwiękową oraz techniczne urządzenia kina, zapewniając odpowiedni poziom projekcji filmów; konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia kinotechniczne, posługując się narzędziami elektromonterskimi i ślusarskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie projektora do pracy, np. czyszczenie układu optycznego, przygotowanie do projekcji kanału filmowego;
- przygotowywanie kopii filmowych do projekcji, sprawdzanie ich stanu technicznego, ustalenie parametrów projekcji;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury projekcyjno-dźwiękowej: zakładanie ta-my na projektor, uruchamianie aparatury, regulowanie parametrów pracy, obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych, kontrolowanie jakości projekcji i poziomu dźwięku;
- sterowanie oświetleniem widowni, kurtyną i maskownicą;
- konserwacja sprzętu i wykonywanie drobnych napraw: wymienianie oleju w aparaturze projekcyjnej, utrzymywanie w ciągłej pracy urządzeń chłodzących projektor, utrzymywanie w sprawności latarni projekcyjnej, wymienianie uszkodzonych elementów, podzespołów i zespołów itp.;
- obsługiwanie, kontrolowanie sprawności i konserwowanie urządzeń elektrycznych prądu stałego i zmiennego (do 1 kV) oraz instalacji elektrycznych na terenie kina;
- zgłaszanie kierownictwu awarii i uszkodzeń urządzeń i instalacji, których naprawa we własnym zakresie nie jest możliwa; odbiór techniczny aparatury i urządzeń - nowych i po remoncie;
- bieżąca konserwacja kopii filmowych i odpowiednie ich przechowywanie;
- prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych kopii, ewidencji zużycia podstawowych materiałów technicznych, dzienników kontroli urządzeń kinotechnicznych i elektroenergetycznych znajdujących się w kinie;
- obsługiwanie przenośnej aparatury projekcyjno-dźwiękowej;
- pełnienie funkcji kierowniczych nad grupą kinooperatorów (opracowywanie grafików pracy, szkolenie i nadzorowanie pracowników itp.).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647225, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON