Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311201
Nazwa zawodu: Kosztorysant budowlany
Synteza zawodu: Sporządza kosztorysy, harmonogramy oraz rozlicza koszty inwestycji budowlanych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, wykonawczych, dodatkowych, na potrzeby kredytów bankowych;
- sporządzanie kosztorysów i harmonogramów wszelkiego rodzaju robót budowlanych, instalacyjnych, remontowych i innych;
- sporządzanie kosztorysów szczegółowych na podstawie katalogów norm nakładów rzeczowych i własnych, dokumentacji projektowej zawierającej przedmiar robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, założeń wyjściowych kosztorysowania oraz wskaźnika narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego;
- sporządzanie kosztorysów uproszczonych na podstawie ceny jednostkowej robót, dokumentacji projektowej zawierającej przedmiar robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, założeń wyjściowych kosztorysowania oraz stawki i ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) ;
- definiowanie grup materiałów i sprzętu w celu ustalenia z działem finansowo-księgowym wspólnych narzutów;
- definiowanie narzutów (kwotowo lub procentowo) dla indywidualnego działu, grupy działów lub całego kosztorysu;
- wykonywanie obmiarów na placu budowy, określających aktualnie wykonaną część inwestycji dla danego okresu rozliczeniowego;
- wykonywanie rozliczenia kosztów budowy (zaliczek, potrąceń, kaucji gwarancyjnych), bieżących kosztów inwestycji oraz sporządzanie bilansu płatności;
- wystawianie protokołów odbioru i rozliczanie wykonanych prac;
- posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym przy sporządzaniu kosztorysów;
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w różnych formach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951815, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON