Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2471
Nazwa zawodu: Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
Synteza zawodu: Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej przeprowadzają kontrole i analizy w obszarach swojego działania, tj. kontrole podatkowe, dochodzenia karno-skarbowe, kontrole ochrony danych osobowych, przestrzegania prawa pracy, legalności obrotu towarowego z zagranicą oraz kontrole działalności organów administracji rządowej.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie kontroli prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych;
- prowadzenie dochodzeń karno-skarbowych i formułowanie oskarżeń przeciwko winnym naruszenia ustawy karnej skarbowej;
- prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
- kontrolowanie przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, szczególnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- kontrolowanie legalności pochodzenia towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę;
- kontrolowanie, na polecenie Sejmu lub jego organów, działalności administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego i innych państwowych jednostek organizacyjnych, pod kątem wykonania budżetu państwa, realizacji ustaw i innych aktów prawnych;
- przedkładanie Sejmowi opinii i informacji o wynikach kontroli.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951674, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON