Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245503
Nazwa zawodu: Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Synteza zawodu: Zarządza organizacyjną i administracyjną działalnością grupy zdjęciowej, dysponuje jej środkami finansowymi i technicznymi, w celu stworzenia reżyserowi optymalnych warunków realizacji filmu; pełni funkcje kierownika grupy, planuje i nadzoruje wykonanie zadań związanych z realizacją filmu.
Zadania zawodowe: - współpraca z reżyserem w pozyskaniu środków finansowych na realizację filmu, przygotowaniu warunków skierowania filmu do realizacji;
- kompletowanie grupy zdjęciowej; pozyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie zasobów informacyjnych, niezbędnych do przygotowania realizacji filmu (wskazówek reżysera, scenariusza, scenopisu filmu, kart scen i obiektów, próbnych zdjęć, wyników studiów i badań itp.);
- określanie i planowanie rozwiązań organizacyjnych całości przedsięwzięcia filmowego oraz jego poszczególnych fragmentów, tj. dokumentacji produkcyjnej, uzgodnień kooperacyjnych, szczegółowego planu filmu, dziennych planów pracy grupy zdjęciowej, decyzji podejmowanych w toku realizacji filmu, jak również zarządzanie wykonaniem tych rozwiązań i decyzji;
- zatrudnianie współrealizatorów, aktorów i innych pracowników twórczych (wg wskazań reżysera), pomocniczo-twórczych i techniczno-produkcyjnych grupy zdjęciowej (w uzgodnieniu ze współrealizatorami);
- kierowanie pracą bezpośrednio podległego personelu, wyznaczanie zadań, trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie i nadzorowanie przebiegu prac nad realizacją filmu;
- stwarzanie warunków organizacyjnych i socjalno-bytowych dla ekipy produkcyjnej (m.in. zawieranie umów z pracownikami, określanie wymiaru wynagrodzeń, zapewnianie łączności, obiegu informacji, zaopatrzenia techniczno-materiałowego i inscenizacyjnego, współdziałanie z innymi jednostkami, realizacja świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników - zakwaterowania, wyżywienia itp.);
- wspólnie z reżyserem i innymi zainteresowanymi realizatorami przyjmowanie etapowych i całościowych wyników prac nad filmem, dokonywanie wyboru obiektów zdjęciowych, przyjmowanie dekoracji, gotowych środków inscenizacyjnych, dostaw, robót i usług wykonywanych na rzecz grupy zdjęciowej;
- przygotowywanie warunków produkcji, realizacji zdjęć, montażu i udźwiękowienia filmu;
- przeprowadzanie prac końcowych i likwidacyjnych;
- współdziałanie z reżyserem przy opracowywaniu planu kampanii reklamowej filmu, wyborze materiałów reklamowych, informacyjnych itp.;
- reprezentowanie grupy zdjęciowej w kontaktach zewnętrznych;
- wykonywanie zadań doraźnych, np. współdziałanie w organizowaniu premiery i pokazów filmu, konferencji i narad.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie kierowniczych funkcji organizatora pracy artystycznej teatru, telewizji, radia, wszelkich instytucji artystycznych, a także pracy artystycznej amatorskich zespołów artystycznych, wojskowych, studenckich itp.;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej;
- organizowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970264, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON